Hodnocení

Minimální počet hodnocení

0 53

Autor se cítí šťastný

0 100%

Spokojený

0 100%

PWI index

0 100%

Autor myslí, že zná smysl své existence:

0 100%

Vědomě pracuje na svém štěstí:

0 100%

Štěstí je důležité:

0 100%

Pohlaví:

Pozitivní myšlenky:

0 100%

Negativní myšlenky:

0 100%

Budoucí štěstí:

Vnímání štěstí v minulosti:

Budoucí spokojenost:

Spokojenost v minulosti:

Třídění:

Sekundární třídění:

Další položky »