1. Podmínky

Návštěvou těchto stránek (happyence.com) bezvýhradně souhlasíte s těmito všemi podmínkami užití a souhlasíte s dodržování všech aplikovatelných zákonů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni používat tento web.  Materiály obsažené na tomto webu je majetkem provozovatele tohoto webu a jsou chráněny právními předpisy na ochranu autorských práv a ochranných známek a jinými příslušnými právními předpisy. Užívání, publikování, reprodukce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho částí je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Tento web smíte používat pouze po překročení věku 18ti let nebo se souhlasem rodičů seznámených s těmito podmínkami.

2. Dotazník

 • Všechny odpovědi odeslané formulářem budou automaticky zpracovány a veřejně publikovány s výjimkou emailu vloženého do odpovídající kolonky formuláře. Email není povinným údajem.
 • Email bude použit pouze pro účely:
 • Zaslání autorizačního kódu pro budoucí smazání vloženého obsahu
 • Ověření autorství v případě budoucího požadavku na smazání nebo úpravu příspěvku
 • Posílání obchodních sdělení a newsletterů v případě zaškrtnutí této možnosti ve formuláři (Odebírání je možné kdykoliv zrušit)
 • Odesláním dotazníku potvrzujete, že jste autorem všech odpovědí (obsah formuláře) a že vlastníte veškerá autorská práva na tento obsah. Dále provozovateli tohoto webu udělujete časově neomezenou, nevýhradní, neomezenou licenci k použití tohoto díla na území celého světa pro komerční i nekomerční účely. Provozovatel tohoto webu může použít dílo k libovolným účelům a ve všech podobách. Dílo může distribuovat a množit v neomezeném množství kopií a může jej libovolně pozměnit. Provozovatel webu také může tato práva udělit třetí osobě. 
 • Osoba vyplňující dotazník má osobní odpovědnost za veškerý obsah zveřejněný skrz dotazník a za veškeré škody nebo nároky třetích osob způsobené porušením práv dalších osob nebo platných zákonů uloženým obsahem.
 • Máme oprávnění užít vaše odpovědi k libovolnému komerčnímu i nekomerčnímu užití.
 • Publikovaný obsah všemi uživateli je poskytován pouze pro účely zábavy. Provozovatel webu nezodpovídá za správnost a pravdivost údajů.
 • Výsledky testu nejsou lékařským, jinak vypovídajícím stanoviskem ani hodnocením vašeho psychického stavu.
 • Jakékoliv rozhodnutí, které učiníte na základě obsahu publikovaném na tomto webu, jsou vaše rozhodnutí a provozovatel webu za ně nenese žádnou odpovědnost, ani za jejich následky.
 • Vyhrazujeme si právo smazat jakýkoliv obsah webu bez udání důvodu.

 

3. Zveřejněný obsah

Obsah zveřejněný na tomto webu je pouhým názorem autora a nemusí být založen na pravdě. Jakékoliv rozhodnutí, které učiníte na základě obsahu publikovaném na tomto webu, jsou vaše rozhodnutí a provozovatel webu za ně nenese žádnou odpovědnost, ani za jejich následky.

4. Užití

 1. Návštěvník webu má oprávnění dočasně stáhnout veřejně zobrazovaný obsah k použití pouze pro vlastní nekomerční účely. Toto je povolení užití a ne přenos licence na užití materiálu. Nejste oprávněni:
  1. upravovat obsah;
  2. užívat obsah ke komerčním účelům ani pro veřejné vystavení k nekomerčním účelům;
  3. pokoušet se jakkoliv prolomit web a získat data, která nejsou veřejně vystavena na webu Happyence.com;
  4. odstranit copyright nebo původ obsahu;
  5. předávat materiály další osobě nebo zobrazovat obsah na jiném serveru.
 2. Povolení k užití se automaticky ruší při porušení jakýchkoli podmínek a omezení tohoto webu nebo kdykoliv z rozhodnutí provozovatele tohoto webu. Pokud jste o toto povolení přišli, jste povinni okamžitě veškeré materiály zničit v tištěné i digitální podobě.

5. Vyloučení odpovědnosti

 1. Obsah webu Happyence.com je poskytován "tak, jak je".  Nepřebíráme žádnou zodpovědnost žádné právnické ani fyzické osobě za přímé, nepřímé, následné, vedlejší nebo jakékoliv jiné škody a ztráty vzniklé z použití obsahu webu Happyence.com. Nepřebíráme odpovědnost ani za případné porušení cizích autorských práv obsahem publikovaným návštěvníky webu.
 2. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost obsahu stránek Happyence.com ani za obsah externích odkazů. Nezaručujeme, že používání těchto stránek bude zdarma nebo nepřerušené.

6. Omezení

Happyence.com nebo její dodavatelé nebudou v žádném případě nést odpovědnost za jakékoli škody (bez omezení, včetně škody za ztrátu dat nebo zisku z důvodu přerušení podnikání) vyplývající z používání nebo neschopnosti používat materiály na adrese Happyence.com. Webové stránky, a to i v případě, že provozovatel webu nebo oprávněný zástupce byl písemně nebo jinak informován o možnosti takové škody. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se tato omezení vztahovat na vás.

7. Správnost obsahu

Provozovatel webu nezaručuje správnost, kompletnost ani aktuálnost zveřejněného obsahu. Stránky obsahují informace vložené uživateli stránek. Provozovatel nenese odpovědnost za zveřejnění ani obsah těchto informací.

Provozovatel webu může kdykoliv bez vyrozumění provést změny v obsahu webu. Tímto se provozovatel webu nezavazuje dělat jakékoliv aktualizace obsahu.

8. Odkazy

Na webu se mohou vyskytovat odkazy na cizí weby, které nejsou pod správou tohoto webu. Provozovatel webu není zodpovědný za zveřejnění ani obsah informací na stránkách třetích stran. Užívání odkazů směřujících na weby třetích stran je pouze na vlastní riziko.

9. Úpravy

Happyence.com může kdykoliv bez vyrozumění upravit tyto podmínky. Užíváním tohoto webu, souhlasíte s platností aktuálních podmínek užití.

10. Provozovatel tohoto webu

Pavel Mazánek, Třída Edvarda Beneše 1526/78, Hradec Králové 50012, IČ: 88397416,  email.

Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité.

Veškeré informace, které nám poskytnete v dotazníků budou zveřejněny. Nevkládejte tedy žádné osobní informace, pokud s tímto zveřejněním nesouhlasíte. Toto se nevztahuje na email, který publikován nebude.

Vzhledem k tomu, že web je hostován třetí stranou (hostingová společnost),  budou tato data uložena na serverech poskytovatelů tohoto hostingu. Pokud s tímto nesouhlasíte, nepoužívejte tento web.

 

Cookies

"Jako cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod."  [Wikipedia]

Tento web používá cookies pro hodnocení a nahlašování příspěvků. Ukládáme tyto soubory do prohlížeče pouze k rozlišení stránek, které jste již hodnotili. Soubory cookies vždy vyprší po třiceti dnech.

Používáme cookies třetích stran.

Používáme nástroj Google Analytics pro analýzu provozu webu. Více si můžete přečíst na stránkách Google v sekci Analytics: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/

Pokud Cookies nechcete používat, můžete si je ve svém prohlížeči zakázat. Následně ale nebudete moci hodnotit ani nahlašovat obsah.

 

V případě dalších dotazů nás kontaktuje.