Spokojenost neboli anglicky wellbeing je velmi důležitá pro náš kvalitní život. Právě spokojenost ve vztahu ke štěstí je jedním z nejzajímavějších aspektů tohoto webu.

Pro měření spokojenosti je použit index osobní spokojenosti PWI (Personal Wellbeing index) pro dospělé osoby. 

Jedná se o sadu sedmi otázek v jedenáctistupňové škále od 0 do 10. Odpovědi na tyto otázky následně tvoří hodnotu indexu spokojenosti PWI.

Více o indexu PWI (pouze anglicky)