V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů platný na celém území EU:

Udělujete tímto souhlas provozovateli webu Happyence.com: Pavel Mazánek, Tř. Edv Beneše , Hradec Králové, PSČ 500 12, IČO: 88397416, veden v živnostenském rejstříku Hradec králové, kontaktní formulář (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • Email – v případě, že je zadán,
 • Jméno – v případě, že je zadáno,
 • Jiné údaje, které mohou být považovány za osobní, v případě, že je uživatel sám vloží

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Email - Kontaktování návštěvníka (nemarketingové účely)
 • Ostatní (pohlaví, vzdělání, národnost – vše, co jste ručně vyplnili do našeho formuláře) - Zobrazování na webu Happyence.com, popřípadě v jiných médiích, tištěných i netištěných. 

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu publikace příspěvku uživatele.

4. Cookies:

Naše Cookies: Pouze pro správnou funkci hodnoceni – Nezískáváme o vás žádná data.

Používáme služby třetích stran:

Google Analitics (Anonymizované IP adresy)

5. Zpracování osobních údajů:

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru hostingu: Wedos
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Souhlas:

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy na kontaktní formulář nebo dopisu na kontaktní údaje provozovatele. 

Poskytnuté osobní údaje můžete zároveň smazat současně s veškerým nahraným obsahem pomocí poskytnutého ověřovacího kódu kliknutím na ikonu popelnice na stránce vašeho příspěvku.

*Poučení Subjektu údajů

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.